„Мапирање мултидисциплинарних приступа истраживањима у групној анализи”

Study Day у организацији Института за групну анализу у Лондону