„Групе за свет – снага, инспирација, промена”

Конгрес у организацији IAGP