Јесењa радионица ДГАБ

Значај великих групноаналитичких група у турбулентним временима.


Предавач: Марина Мојовић