EGATIN Study Days, Рим

Тема: “Различитости у дидактичком матриксу”