EGATIN Study Days ONLINE

Тема: “Савремени изазови – примењена групна анализа и групноаналитички тренинг”