EGATIN Study Days & AGM, Warsaw, Poland

Тема: “Између мисије и професије”