EGATIN Study Days & AGM 2016, Cirih

Тема: Обука из групне анализе и психоанализа – заједнички језик и разлике

Rudolf Balmer, Респондент Tija Despotović