43. S.H. Foulkes Annual Lecture & Study Day, London

Тема: “Изван психоанализе и групне анализе: ургентна потреба за новом парадигмом људског бића”

Предавач: Juan Tubert-Oklander