41. S.H. Foulkes Annual Lecture & Study Day, London

Тема: “Времена се мењају: развој групноаналитичког идентитета”.

Предавач: Mrs Sylvia Hutchinson