3. конгрес психотерапеута Србије, Београд

Тема: Припадност и различитост, интеграције у психотерапији.