17. ГАСИ Интернационални Симпозијум 2017, Берлин

Тема: “Прелажење граница: социјални, културни и клинички изазови”