Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama. Tragovi promišljanja.

Od 2014. godine, naš Novi Sad je postao utočište za Građane u promišljanju. Specifičnost naših radionica je intenzivna veza sa umetnošću, kulturnim nasleđem, razmena misli o različitosti koja može da bude osnov za zajedništvo i uključivanje najmlađih građana u promišljanje – dece.

Ova publikacija rezultat je višegodišnjeg rada i inovativnih primenjenih radionica. Samo strpljenje i vreme pretvara dudovo lišće u svilu. Isto tako strpljenje, posvećenost i upornost grade lep matriks dijaloga, poštovanja i interkulturalnosti Građana u promišljanju u Novom Sadu.

Uživajte u ovoj publikaciji Građana u promišljanju u Novom Sadu!


Izdavač: DGAB
Urednik i autor: Marija Jevtić
Dizajn: Samo Valent, Futura, Novi Sad
Štamparija: Futura, Novi Sad
ISBN elektronsko izdanje 978-86-7542-214-3
ISBN štampano izdanje 978-86-7542-213-6