Društvo grupnih analitičara Beograd

Dobrodošli!

Ovaj sajt je namenjen profesionalcima koji već primenjuju grupnu analizu u svom radu, kao i onima koji žele da se edukuju da bi mogli da primenjuju ovaj psihoterapijski metod.

Namenjen je i onima koji pokazuju interesovanje za grupnu analizu, odnosno onima koji žele da nauče nešto više o grupnoj analizi kao načinu psihološkog tretmana pojedinaca u grupi.

U okviru sajta možete pronaći sve relevantne informacije vezane za aktivnosti udruženja grupnih analitičara (organizovanje workshop-ova, seminara i konferencija), objavljene publikacije, korisne linkove ka drugim udruženjima koja se bave grupnom analizom, kao i infromacije o edukaciji i članstvu udruženja.

Takođe, možete se upoznati i sa radom Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva", i njenim aktovnostima kao što su: Građani u promišljanju, Društveno sanjanje, edukacija iz oblasti organizacionog konsaltinga itd.