Dobro došli na sajt
Društva Grupnih Analitičara Beograd

Grupna analiza je metod grupne psihoterapije, ali pruža i mogućnost razumevanja svih vrsta grupa, od male analitičke psihoterapijske grupe, preko timova, sve do najširih društvenih zajednica.

Izdvojeno

Farhad Dalal – Shvatite grupu ozbiljno

Predstavljamo vam vredno izdanje na temu grupne analize na srpskom jeziku: Farhad Dalal Shvatite grupu...

×
Farhad Dalal – Shvatite grupu ozbiljno

Predstavljamo vam vredno izdanje na temu grupne analize na srpskom jeziku:

Farhad Dalal Shvatite grupu ozbiljno, u prevodu Vesne Radonjić i Ivane Bosić.


Evo šta o knjizi kaže stručni redaktor, Tija Despotović, trening grupni analitičat i trening psihoanalitičar:


Dr Farhad Dalal je psihoterapeut u privatnoj praksi u Devonu poslednjih dvadesetak godina. Po osnovnom obrazovanju fizičar, interesovanje za razumevanje ljudske prirode ga vodi do grupne analize. Trening grupni analitičar je i supervizor Instituta za grupnu analizu u Londonu. Već nekoliko godina ostvaruje san da razvije grupnu analizu u Indiji i rukovodi treningom ˝Group Analysis India˝.


Strastan je pisac i objavljuje radove u kojima povezuje grupnu analizu, psihoanalizu, funkcionisanje organizacija i društva, naročito se bavi rasizmom kao oblikom mržnje u čijoj osnovi se nalazi moć jednih nad drugima. Njegov radoznali duh i ljubav prema otkrivanju saznanja o relacionoj ljudskoj prirodi su ga naveli da u svojoj prvoj knjizi ˝Shvatite grupu ozbiljno˝ preispituje i proširuje dosadašnje psihoanalitičke postavke S.Frojda i grupnoanalitičke teorije S.H.Fuksa. Zalaže se za psihoanalizi srodnu, Fuksovu grupno analitičku teoriju, obogaćujući je Elijasovom sociološkom teorijom, Mate-Blankovom teorijom, socio-biologijom, teorijom diskursa i komunikacija. Objedinjuje teorijski korpus i sa entuzijazmom i autoritetom nudi post fuksijansku grupno analitičku teoriju.


Jednostavno rečeno genetski smo programirani da se povezujemo sa okolinom kako bi preživeli i produžili vrstu. Pojedinac je samo jedan nivo grupe. Grupna dinamika nas je naučila da kohezivna grupa bolje funkcioniše od nekohezivne a emocionalne veze omogućuju da težimo da pripadamo grupama u kojima se učimo da mislimo. ˝Um i mišljenje nisu privatno vlasništvo pojedinca već vlasništvo grupe˝. U grupama se kumulira ono što grupni analitičari zovu društevenim nesvesnim.
U grupama se ogledamo i sa drugima učimo korektivnom iskustvu. Psihoterapija Dalala je etika koja leži u kooperativnosti grupe. Iz trenutka u trenutak kooperativnost se dostiže i gubi, a sam proces je vrednost koja se zove grupna analitička psihoterapija.


Knjigu je zašla u izdanju Centra za psihosocijalnu edukaciju Alma Nova, gde je možete i
nabaviti https://almanova.rs/product/shvatite-grupu-ozbiljno/


Knjigu možete nabaviti i u Vulkan knjižarama https://www.knjizare-
vulkan.rs/psihologija/221981-shvatite-grupu-ozbiljno-ka-postfuksovskoj-grupno-analitickoj-
teoriji

14. Kongres Psihoterapeuta

Tema: Empatija i društvo.PDF sa svim informacijama je u prilogu.

×
14. Kongres Psihoterapeuta

Tema: Empatija i društvo.
PDF sa svim informacijama je u prilogu.

GASi Letnja škola, Torino

×
GASi Letnja škola, Torino

Saznajte više