Uticaj društvene traume na identitet

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva Voditeljke: Hanni Biran, Tija Despotović, Ivanka Jovanović Dunjić, Veronika Grueneisen, Slavoljub Milojević, Jona Rosenfeld, Jelica Satarić i Marina Mojović.