Terapijski proces i psihološka promena u individualnoj psihoanalitičkoj i u grupnoj analitičkoj psihoterapiji

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: dr Ivanka Jovanović Dunjić, psihijatar, trening psihoanalitičar, trening grupni analitičar.