Socioanalytic methods – Social Photo-Matrix & Organizational Role Analysis, ‘Myself as Leader and Follower’

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Rose Mersky, Burkard Sievers i Marina Mojović.