Savetovalište Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije

Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS) otvara online savetovalište namenjeno građanima i građankama koji imaju potrebu da se stručnom licu obrate radi pitanja ili saveta u vezi psiholoških poteškoća, ili pak psihoterapijskog rada. Usluge u savetovalištu pružaju edukanti Društva za psihoanalitičku psihoterapiju Srbije (DPPS) i edukanti Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB), koji rade pod supervizijom supervizora, edukatora i trenera oba društva. Kontakt sa stručnim licem ostvaruje se pisanjem na e mail adresu savetovališta: savetovaliste.dpps@gmail.com sa koje će prvi slobodni saradnik kontaktirati osobu koja se obratila za pomoć u najkraćem mogućem roku. Diskrecija i pravilo poverljivosti su zagarantovani.