Robi Fridman: Snovi u grupnoj psihoterapiji i Relacioni poremećaji

Dvodnevna radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd. Više informacija o njegovom radu možete naći na sajtu Robija Fridmana.