Relacioni Pristup društvenim traumama u polju grupnih odnosa i grupne analize

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavači: dr Marina Mojović, psihijatar, individualni psihoanalitički psihoterapeut, trening grupni analitičar, organizacioni konsultant, i dr Jelica Satarić, psihijatar, grupni analiticar.