Reflective Citizens – Paralyzed Citizens In Societies and Organizations

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Farhad Dalal i Marina Mojović

Ostali članovi stafa: Angelika Golz, Carla Penna, Christopher Scanlon, Ivanka Dunjić, Svein Tjelta, Göran Ahlin, Jelica Satarić i Tija Despotović