Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd

Tema: „Etika u grupnoj analizi“

Okrugli sto: voditelj – dr Marina Mojović, psihijatar i trening grupni analitičar; učesnici – dr Vida Tija Rakić Glišić, psihijatar i trening grupni analitičar, dr Maja Tobi Strizović, psihijatar i trening grupni analitičar i dr Jasmina Knežević Tasić, psihijatar i grupni analitičar