„Psihoterapija: Oblik kliničke filozofije?“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Farhad Dalal, psihoterapeut i grupni analitičar