Psihopatologija osvete u grupnoj analizi, psihoanalizi i društvu

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Vida Rakić Glišić, psihijatar, trening psihoanalitičar i trening grupni analitičar.