Prolećni wokshop DGAB

Klinički rad i edukacija: rad na budućnosti grupne analitičke psihoterapije.

Predavači: Dr Jelica Satarić, psihijatar i trening grupni analitičar
Dr Snežana Kecojević Miljević, psihijatar i trening grupni analitičar
Dr Danilo Pešić, psihijatar i pridruženi član DGAB
PDF sa svim informacijama je u prilogu.