Narcizam i njegove manifestacije u grupi

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Milijana Niškanović, psiholog, grupni analitičar