„Međuigra konstruktivnih i destruktivnih sila u maloj analitičkoj grupi“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Jasmina Pavlović Stojković, psihijatar i grupni analitičar