„Lekovitost analitičke grupe u proradi traume silovanja“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Tanja Stjepanović, psihijatar i grupni analitičar