Kotor, Crna Gora – Grupna analiza u Evropi: trening i primena

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd i Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru.

Voditelji i predavači: Jovanka Cvetković, psihijatar, trening grupni analitičar, Vida Rakić Glišić, psihijatar, trening grupni analitičar, Jelica Satarić, psihijatar, trening grupni analitičar i Slavoljub Milojević, psihijatar, grupni analitičar