Izveštaj sa skupa: E.G.A.T.I.N. Study Days „Love, Passion, and Intimacy in Group Analysis and in Training“

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd.

Izlagači: Tija Despotović, Jelica Satarić, Marina Mojović.