‘Iskustveno učenje’ o Fenomenu Uključivanja/Isključivanja u i između Bionove, Fuksove i Mejnove tradicije

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva. Članovi: Bob Hinshelwood, Carla Penna, Earl Hopper, Dieter Nitzgen, Hanni Biran, Ivanka Dunjić, Jelica Satarić, Luca Mingarelli, Marina Mojović, i Tija Despotović.