Home, Homelessness and Community

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Christopher Scanlon i Marina Mojović