Gubitak, tugovanje i reparacija u malim i velikim grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Prim Dr Tija Despotović, psihijatar, psihoanalitičar, trening grupni analitičar.