“Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” – Promišljajući vikend- 2022

Projekat “Građani u promišljanju  u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” proizašao je iz radionica “Građani u promišljanju” koje se u Novom Sadu održavaju od 2014. godine a dao su aktivnosti Sekcije Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB). Speifičnost radionica “Građani u promišljanju” u Novom Sadu je korišćenje (kulturnih) prostora sa željom da ona probude mnoštvo asocijacija, podstiču kulturni dijalog i građansku svest za današnje vreme koje živimo. Ova aktivnost je prepoznata od strane Fondacije Novi Sad  Evropska prestonica kulture 2022. i tako su uz redovne radionice Građana u promišljanju osmišljene i primenjene radionice, pre svega namenjene deci. Tako su deca postala posetioci naših radionica a mi zajedno sa njima učesnici radionica Promišljanje crtanjem/slikanjem.

Radionica promišljanje crtanjem/slikanjem u 2020. godini bila je posvećena budućnosti Evrope, gde su deca osnovnih i srednih škola u Novom Sadu  sa umetnicima oslikavala majice u Kulturnoj stanici Svilara.

U septembru 2021. godine smo zajedno sa decom iz osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu promišljali oslikavanjem torbi na temu Budućnost Novog Sada na platou Istorijskog Arhiva Grada Novog Sada. Likovna radionica je ispirisana radionicom Građana u promišljanju u Novom Sadu, održanom na Međunarodni dan zaštite životne sredine u osnovnoj školi „Ivan Gundulić“. 

Poseban je doživljaj bila izložba i performans „Minut za mene“ na kojoj su deca prezentovala svoje radove i gde su saopštavala svoja promišljanja crtanjem/slikanjem.

9. i 10 april 2022. bio je rezervisan za Promišljajući vikend, gde su organizovane 4 radionice za dva dana. Promišljajući vikend započeo je u subotu pre podne  radionicom Promišljanje slikanjem/crtanjem u Kulturnoj stanici Svilara.  Promišljanje crtanjem/slikanjem  podstaklo je inspiraciju i stvaralačko mišljenje dece. Snežana Mandić, likovni pedagog i Marija Jevtić, grupni analitičar, kao voditeljke radionice inicirale su temu – želje za budućnost. Deca su oslikavala vrećice kojima su ukrašavala Most budućnosti – i na taj način formirala zajedničko delo. Na ovoj, trećoj radionici po redu deca su promišljanjem bojama i likovnim izrazom pokazala sposobnost stvaranja novih ideja i veza između postojećih ideja, delila su iskustva o značaju kulturnog nasleđa i kroz slikanje i svoje želje ukazivala na  ljubav prema kraju u kome žive, oplemenjivanju prirode i družila se kroz razmenu mišljenja i ideja.  

U istom prostoru u poslepodnevnim satima je održana radionica Promišljanje o zdravlju, čijisu učesnici bili mladi građani (studenti Medicinskog fakulteta), najmlađi građani i predstavnici starije populacije. Svi zajedno promišljali su u plodonosnom dijalogu o zdravlju pojedinca i zdravlju u zajednici. Učešće najmlađih građana (dece) dalo je specifičnost  radionici koju su vodili Marija Jevtić i Tomislav Vlaški (student doktorskih studija medicine). Aktivno učešće dece u promišljanju sa starijim građanima pomoglo je da razmišljaju o svojoj budućnosti kroz ličnu odgovornost za zdravlje. Promišljalo se o vezi kulture i umetnosti sa zdravljem, kao i o tome koliko je zdravlje potrebno i za kapacitet da se da pun doprinos zajedici. I najmlađi i stariji su se složili u tome da posebniu pažnju treba da posvetimo osobama koje imaju fizičku onesposobljenost jer oni mogu i često jesu upravo oni pojedinci koji daju zdrav doprinos zajednici.

Najmlađi građani (deca) bili su zajedno sa starijim sugrađanima učesnici u radionici Promišljajuća šetnja koju su osmislili Marijan Majin i Marija Jevtić koja je realizovana sa Udruženjem Almašani, koji su posvećeni negovanju kulturnog nasleđa i očuvanju starog jezgra grada Novog Sada. U ovoj promišljajućoj šetnji deca vodiči su bili Zoja Majin i Čarna Mesaroš, a učesnici su imali malo uputstvo i mapu. Krenuli smo od Svilare, obišli poneko lepo dvorište sa pogledom na toranj Almaške crkve, posetili Almašku crkvu, obišli staru Trščaru (pod zaštitom), čuli priču o Lađarskoj, Sterijinoj i Baranjskoj ulici, kući Koste Hadžija, kao i Matici srpskoj  i istoimenoj ulici. Deca vodiči su kroz promišljajuću šetnju predstavili  Almaški kraj i pripovedali o istorijskim činjenicama, anegdotama iz Almaškog kraja kao najstarijeg dela Novog Sada, a deca učesnici sa starijim građanima su fotografisali utiske. Kroz ovu šetnju su se povezali najmlađi građani (deca) sa starijim generacijama u zajedničkom promišljanju. Fizička aktivnost upotpunjena konstruktivnim dijalogom o starom jezgru Grada Novog Sada doprineli su razumevanju značaja negovanja istorijskog nasleđa i vraćanju starim vrednostima. Ova šetnja duga oko 3000 koraka, potrošila je oko 150 kcal, a značaj i dobrobit fizičke aktivnosti je takođe bio u fokusu tokom našeg boravka napolju.  Promišljajuća šetnja je završena u Zanatskom domu na trgu Marije Trandafil gde je sve učesnike čekala muzika kao inspiracija za narednu radionicu.

Vrata plesnog centra Allegro otvorili su domaćini Raša i Ema (Radovan Ostojić i Emilija Marinković) čime je počela četvrta radionica Promišljanje plesom, (voditelji Radovan Ostojić i Marija Jevtić) čiji je cilj bio da se predstavi ples kao mogućnost susreta različitih generacija. Promišljali smo zajedno sa radoznalom decom o značaju plesa za zdravlje, kulturu, dijalog, kao i mogućnostima da se načine mostovi među različitim generacijama zahvaljujući plesu.  Kroz različite plesove i plesne korake prikazan je značaj dijaloga u plesu, potom značaj odnosa lider i pratilac, mogućnost grupnog rada. Deca su uživala u plesnoj radionici, naučila osnovne korake izabranog plesa, i u prijatnoj atmosferi kroz konstruktivno druženje promišljala o značaju plesa za zdravlje i kvalitet života.

Na svakoj od četiri radionice bilo je više od 30 učesnika. Najmlađi učesnik ima 4 godine a najstariji 80 godina. Utisci koje su poneli učesnici radionica sa Promišljajućeg vikenda potvrđuju da zajedničke aktivnosti i dijalozi u primenjenim uslovima Građana u promišljanju predstavljaju pozitivno iskustvo, obogaćeno prijatnim  utiscima i iskazanim željama za buduće susrete (https://www.youtube.com/watch?v=reWA6XNTbX0).

Partneri Društvu grupnih analitičara u realizaciji ovog Projekta bili su OŠ“Ivan Gundlić“ Novi Sad u saradnji sa umetnicima sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, udruženje „Almašani“ koje se bavi negovanjem kulturnog nasleđa i očuvanjem starog kraja, udruženje „Osmeh“ studenata Medicinskig fakulteta u Novom Sadu, udruženje „Kultoks“ koje se bavi promocijom plesne kulture.

Promišljajući vikend (sa četiri radionice Promišljanje slikanjem/crtanjem, Promišljanje o zdravlju, Promišljajuća šetnja i Promišljanje plesom) je realizovan 9. i 10. aprila 2022. u okviru Projekta Građani u promišljanu u Novom Sadu – za nove mostove među nama (nosilac projekta Društvo grupnih analitičara Beograd, sufinansiran od strane NS EPK 2022., lider projekta Marija Jevtić).