Građani u promišljanju

Psihosocijalna radionica u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić.