Etika u grupnoj analizi

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd.

Gost: dr Dragor Hiber Profesor građanskog prava