Empatija i grupna analitička psihoterapija

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavica Pavlović, psiholog, trening grupni analitičar.