Beogradski međunarodni „triptih“ događaj

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Carla Penna, Svein Tjelta, David Armstrong, Christopher Scanlon i Marina Mojović