Authority, Leadership and Citizenship in a Turbulent Global World

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: James Krantz i Marina Mojović