Antigrupa, destruktivni procesi u grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Bojana Mitrović, psiholog, grupni analitičar.