Analiza organizacione uloge

Istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditeljka: Marina Mojović