45. S.H. Foulkes Annual Lecture, London

Tema: “Kada se bazični matriksi kreću – izazovi za grupnu analizu našeg doba”

Predavač: Dr Regine Scholz