2. GASI Međunarodna letnja škola grupne analize, Prag, Češka

Tema: Da li se bojimo grupa?