14. Kongres Psihoterapeuta

Tema: Empatija i društvo.
PDF sa svim informacijama je u prilogu.