Psihosocijalna sekcija

Osnovne informacije o sekciji DGAB (Preuzmite brošuru)

Osnovne informacije o treningu sekcija DGAB (Preuzmite brošuru)

2015. April - Thinking, Leadership and Groups (Preuzmite brošuru)

2015. Mart - Authority, Leadership and Citizenship in the Turbulent Global World (Preuzmite brošuru)

2015. Februar - Analiza Organizacione Uloge (Preuzmite brošuru)

2015. Februar - Scanlon - Homelessness
(Preuzmite brošuru - eng) (Preuzmite brošuru - srb)

2014. Decembar - Kuda idemo i dokle smo stigli (Preuzmite brošuru)

2014. Jun - Learning through Experience
(Preuzmite brošuru - eng) (Preuzmite brošuru - srb)

2014. Mart - Social Photo-Matrix & Organizational Role Analysis
(Preuzmite brošuru)

2014. Oktobar - Impact of Social Trauma onto Identity (Preuzmite brošuru)

2014. Oktobar - Role Analysis Workshop (Preuzmite brošuru)

2013. Jun - Studies of Large Groups and Social Unconscious
(Preuzmite brošuru - eng) (Preuzmite brošuru - srb)

2013. April - Social dreaming
(Preuzmite brošuru - eng) (Preuzmite brošuru - srb)